Služby

 • Preklady v jazykových kombináciách:
  anglický – slovenský jazyk
  slovenský – anglický jazyk
  český – anglický jazyk
  český – slovenský jazyk
 • Preklady v kombinácii anglický jazyk + slovenský jazyk so súdnym overením
 • Korektúry a redakčné úpravy textov v slovenskom jazyku
 • Preklady pomocou CAT (SDL TRADOS 2007 Suite Freelance)
 • Tlmočenie:
  konzekutívne
  simultánne
 • Korektúry vlastných anglických prekladov rodeným hovorcom