Ceny služieb

Druh služby Jednotka Cena v €
Preklady SK, CZ+EN normostrana
slovo v zdrojovom texte
17,00 €
0,065 €
Preklad do EN s korektúrou normostrana 24,00 €
Korektúra textu v SK normostrana 10,00 €
Konzekutívne tlmočenie deň 300,00 €
Simultánne tlmočenie deň 300,00 €
Preklady s úradným overením strana 19,92 €

Cenník je orientačný, ceny služieb je možné upraviť dohodou a v závislosti od charakteru zákazky.
Cenník sa nevzťahuje na služby pre prekladateľské agentúry.
Na požiadanie rád vypracujem cenovú ponuku na konkrétnu zákazku.
Nie som platcom DPH.

Signatár etického kódexu
Signatár etického kódexu