Preklady a tlmočenie

  • Kvalitné služby, profesionálny prístup
  • Preklady so súdnym overením
  • Simultánne tlmočenie
  • TRADOS 2007
  • Korektúry textov
  • Výhodné ceny

Perfectio in omni opere, nobilitas in omnibus quae facio.